Søndagsgudstjenesten

fra IMI-kirken, Filadelfia Kristiansand, Livets Senter og Pinsekirken Tabernaklet.

Radio 3,16 sender søndagsgudstjeneste hver søndag kl. 11:00. Møtene hentes fra IMI Kirken, Filadelfia Kristiansand, Livets Senter og Pinsekirken Tabernaklet.