Rytme

– kirke og populærmusikk

Serien «Rytme» ser på utviklingen av musikk innenfor kirker og bedehus, menigheter og forsamlinger. Hvordan det som tidligere var musikk til i hovedsak eget bruk i egne lokaler, utvikler seg til populærmusikk i de kristne miljøene.