Mediekommentaren

med Bjarte Ystebø

Bjarte Ystebø er assisterende redaktør i avisen Norge iDag. Han produserer ukentlige program og kommenterer ukens mediebilde.