Dagens

– spennende gjester om tro og liv

I programmet Dagens på Radio 3,16 vil du møte mennesker som forteller sin historie om sin kristne tro.